PAWIACKI DZIEŃ 1939-1944 – wystawa


„PAWIACKI DZIEŃ 1939–1944” to tytuł wystawy stałej poświęconej więziennej codzienności w latach okupacji niemieckiej. Na ekspozycji – zmodernizowanej dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego – pokazujemy przebieg więziennego dnia od momentu pobudki aż po ogłoszenie ciszy nocnej. Projektując ekspozycję w obecnym kształcie, staraliśmy się uwzględnić wszystkie wydarzenia z życia codziennego Osadzonych. Martyrologię Więźniów Pawiaka podkreślają sekwencje poświęcone alei Szucha, transportom do obozów koncentracyjnych oraz masowym egzekucjom.

 

Prócz licznych pamiątek: fotografii, rysunków oraz rozmaitych przedmiotów wykonywanych po kryjomu w więziennych warsztatach i w celach – prezentujemy tu również dwa krótkie filmy dokumentalne. Pierwszy z nich opowiada o porządku dnia obowiązującym na Pawiaku podczas okupacji. Drugi traktuje o działaniach prowadzonych wówczas w murach więziennych przez polski personel medyczny. Obraz uzupełniają elementy interaktywne, dostępne w częściach poświęconych sztuce oraz wspomnianym polskim lekarzom.

 

Wernisaż wystawy „PAWIACKI DZIEŃ 1939–1944”

wtorek 28 listopada 2017 o g. 12.00

Muzeum Więzienia Pawiak

(oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie)

ul.Dzielna 24/26

00–162 Warszawa