„Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Maria Eligia (1896–1933). Legionistka i zakonnica” – wystawa


Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Maria Eligia (1896–1933). Legionistka i zakonnica” – wystawa

Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości

ul. Dzielna 24/26

zaprasza w piątek 26 kwietnia 2019 r. o g. 12.00

na wernisaż wystawy

Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Maria Eligia (1896–1933). Legionistka i zakonnicaOlga Leopoldyna Stawecka (1896–1933) całe swoje życie podporządkowała idei walki o niepodległość Ojczyzny: działała w szeregach Związku Strzeleckiego „Strzelec”, była żołnierzem I Brygady Legionów Polskich i sanitariuszką, jako członkini Ochotniczej Legii Kobiet brała udział w obronie Lwowa, Wilna i Warszawy, walczyła także w III Powstaniu Śląskim. Za bohaterstwo w walce została awansowana do stopnia porucznika i w 1922 r. uhonorowana Krzyżem Walecznych. Zakończyła życie jako zakonnica – siostra Maria Eligia – w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu.

Ekspozycję przygotowało Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przy wsparciu Powiatu Bocheńskiego. Wykorzystane na niej materiały w dużej mierze pochodzą z archiwum Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek, a zebrane i udostępnione zostały przez Stanisława M. Jankowskiego. Autorami scenariusza wystawy są Stanisław Kobiela i Janina Kęsek. Opracowanie graficzne – Stanisław Mróz.Wystawę można oglądać do 15 września 2019 r.