Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady


W dniu 14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Święto powyższe zostało uchwalone 8 czerwca 2006 r. przez Sejm RP w 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu 728 więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz.

Z tej okazji w Muzeum Więzienia Pawiak odbędzie się złożenie kwiatów i zapalenie zniczów upamiętniające ofiary niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Powyższa uroczystość została zorganizowana wspólnie przez: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Harmonogram wydarzenia:

godz. 12.00 – Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

godz. 14.00 – Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych

14 czerwca 2022, wtorek, godzina 12.00
Muzeum Więzienia Pawiak
Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie
Dzielna 24/26
01-008 Warszawa