Norwid widziany dzisiaj


W piątek, 24 września, w dniu 200. rocznicy urodzin C.K. Norwida, o godz. 9.00, w Muzeum Niepodległości w Warszawie, odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Norwid widziany dzisiaj”.

O Cyprianie Kamilu Norwidzie najczęściej mówiono: „nieznany”, „zapomniany”, a o Jego twórczości – „trudna” i „niezrozumiała”. Konferencja w Muzeum Niepodległości może być doskonałą okazją do podjęcia próby zmiany tych ocen. Sądzimy, że warto raz jeszcze spojrzeć na biografię Norwida, przeanalizować Jego twórczość nie tylko w kontekście epoki, w której żył, ale też z punktu widzenia późniejszych odbiorców. Wspólnie chcemy spróbować odpowiedzieć na szereg pytań: Może wiersze Norwida, czytane dzisiaj, okażą się jednak łatwiejsze, niż przypuszczaliśmy? Być może inspirujące Go motywy, wydarzenia czy osoby nie tylko nie odeszły w niebyt, ale żyją w świadomości pokoleń właśnie dzięki poezji Norwida? A może uda się – w oparciu o dotychczasową wiedzę i dorobek badaczy Jego twórczości – wyjaśnić cały szereg zawiłości? Odbyć wspólnie z poetą podróż w czasie i przestrzeni?

Konferencja „Norwid widziany dzisiaj” ma charakter interdyscyplinarny. Wezmą w niej udział wybitni znawcy twórczości Norwida, historycy, badacze literatury, muzealnicy, biografiści i językoznawcy.

Pokłosiem obrad będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna, zawierająca treść wygłoszonych referatów. W ten sposób pragniemy nie tylko udokumentować aktualny stan badań, ale także dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką twórczości C. K. Norwida, Jego twórczym wkładem w nowoczesną polską literaturę i kulturę oraz zasługami dla rodzimej sztuki.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Muzeum Niepodległości: https://youtu.be/psMRmm-wIgo


Szczegółowy program konferencji: