Narodowy Dzień Pamięci


14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP 8 czerwca 2006 r., w 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu 728 Więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz. 

W najbliższą niedzielę, o godzinie 8:00 rano, delegacje oddadzą hołd Ofiarom niemieckiego terroru i nielicznym już Świadkom Historii, pamiętającym tamte okrutne lata, składając wieńce i zapalając znicze pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz pod tablicami pamiątkowymi na frontowym dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak.

Organizatorami tegorocznej uroczystości są: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.