Najnowszy Kwartalnik Kresowy już dostępny!


Najnowszy numer naszego “Kwartalnika Kresowego” jest już dostępny!

W numerze m.in. artykuły:

Wielkie dni Lwowa, Galicji i Polski – Beaty Stragierowicz,
Wołyńska misja Kazimierza Banacha – Janusza Gmitruka
Pod „kresową” banderą. Pierwszy „francuz” w Gdyni − s/s „Wilno – Andrzeja Koteckiego
Przegląd współczesnych ukraińskich rozpraw naukowych, dotyczących historii Wołynia w latach
II wojny światowej
– Piotra Olechowskiego


Ze wstępu dyrektora Muzeum Niepodległości dr. Tadeusza Skoczka:

Każdy kolejny numer „Kwartalnika Kresowego” przynosi nową,
ciekawą tematykę. Część autorów kontynuuje swoje badania, publikując
w kolejnych numerach efekty swojej pracy. Staramy się jednak,
aby rozpoczynać każdy numer problemem nowym, interesującym
poznawczo, aktualnym. Dlatego rekomendujemy na początek artykuł Beaty Stragierowicz
Wielkie dni Lwowa, Galicji i Polski. Można powiedzieć, że sukces
Powszechnej Wystawy Krajowej (1894), o której pisze autorka, przyczynił
się do powołania znaczącej instytucji, jaką stały się w okresie
międzywojennym Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwowie
(1921−1939). Uczestniczyliśmy w konferencji naukowej ośrodka badawczego
Centrum Ucrainicum KUL, zorganizowanej przez prof. Włodzimierza
Osadczego w stulecie powołania Targów Wschodnich
− tej znaczącej instytucji, promującej polską gospodarkę i kulturę.


Najnowszy numer “Kwartalnika Kresowego” jak i numery archiwalne do pobrania tutaj:
https://www.kwartalnikkresowy.pl/