Wręczenie Nagroda im. Andrzeja Potoka


Janusz Gast

Przewodniczący Kapituły Nagrody

im. Andrzeja Potoka

i

dr Tadeusz Skoczek

Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

serdecznie zapraszają na spotkanie

 

Kapituły Nagrody

im. Andrzeja Potoka

 

w programie:

 

– słowo o nagrodzie Janusz Gast

 

– wręczenie Sławomirowi Rogowskiemu, Jerzemu Fedakowi i Piotrowi Bakalowi dorocznej Nagrody im. Andrzeja Potoka,

nagrodę w postaci honorowych dyplomów wręczają:Wiesław Klimczak, Tadeusz Skoczek, Janusz Gast

 

– prezentacja książki Hybrydy. Zawsze piękni, zawsze dwudziestoletni, Sławomir Sokołowski – Wiceprezes Fundacji Universitatis Varsoviensis oraz Sławomir Rogowski, Jerzy Fedak i Piotr Bakal

 

– projekcja filmu z 12. Łódzkich Spotkań Teatralnych

 

– krótki recital Piotra Bakala

 

– poczęstunek

 

 

21 maja (środa) 2014 r., godz. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62, Warszawa

www.muzeum-niepodleglosci.pl

 

Patron nagrody był człowiekiem nietuzinkowym. Student biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i medycyny Akademii Medycznej w Krakowie. Współzałożyciel Krakowskiego Jazz Clubu „Helikon”, kierownik klubu „Nowy Żaczek”, inicjator wielu interesujących imprez studenckiej kultury i studenckiego ruchu klubowego: Spotkań z balladą, Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o nagrodę „Wielkiej Sowy”, Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów Studenckich, Ogólnopolskiego Konkursu Klubów Studenckich o nagrodę „Czerwonej Róży”, współorganizator i przewodniczący Komitetów Organizacyjnych Ogólnopolskich Festiwali Piosenek i Piosenkarzy Studenckich (obecnie Studencki Festiwal Piosenki), Konkursu Inicjatyw Kabaretów Studenckich KIKS i innych. Był też twórcą regionalnych i ogólnopolskiego ruchu samorządowego klubów studenckich: Środowiskowej Rady Klubów Studenckich i Ogólnopolskiej Rady Klubów Studenckich. Prezes ŚRKS w Krakowie i ORKS w Warszawie. Twórca idei dokumentowania dorobku kultury studenckiej a w latach 1982 –1989 kierownik Ośrodka Dokumentacji Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Całe swoje życie poświęcił kulturze studenckiej, klubom i dokumentacji. Założył kilka pism studenckich: m.in. „Notatnik Klubowy”, wydał kilka książek własnych i autorów skupionych wokół ODKS, zgromadził ogromne archiwum studenckiej kultury (teatr studencki, kabaret, jazz, czasopiśmiennictwo – „Student”, „Powiększenie”, „Notes Jazzowy”, wydawnictwa Festiwali Kultury Studentów PRL).

 

Zmarł w 1999 roku.