Wydawnictwo Naukowe Muzeum NiepodległościMuzeum Niepodległości zostało oficjalnie wpisane, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do kanonu Wydawnictw Naukowych ( komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ) pod pozycją 327 w załączonym dokumencie z 17 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do naszej księgarni zlokalizowanej w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, gdzie dostępne są liczne, unikatowe publikacje naukowe, wydane przez Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie.