Mazowiecka Akademia Muzealna


14 października odbyła się w Muzeum Niepodległości inauguracja nowego cyklu historyczno-naukowego pod nazwą Mazowiecka Akademia Muzealna. Cykl otworzyła swoim wykładem Pani dr Aneta I. Oborny.

W wykładzie pt. “Polska tradycja muzyczna.” dr Aneta I. Oborny opowiedziała o nowym obliczu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, jedynego tego typu muzeum w Polsce i jednego z nielicznych tego typu w Europie. Pani dyrektor Oborny zaprezentowała nowy program wystawienniczy, edukacyjny, badawczy i naukowy realizowany w ostatnich latach w zamku i nowo wybudowanej siedzibie muzeum przy ulicy Kąpielowej w Szydłowcu. W prelekcji znalazła się także prezentacja najciekawszych instrumentów w zbiorach szydłowieckiej placówki. Działania te przedstawione zostały w perspektywie finansowania instytucji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu realizacja tych zadań była i jest możliwa. Mazowiecka

Akademia Muzealna ma rozwijać ideę prezentacji osiągnięć mazowieckich muzeów.Aneta I. Oborny – kustosz dyplomowany, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, muzealnik, instrumentolog, autor i kurator wystaw, publicysta, krytyk muzyczny. Członek ICOM. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. W latach 1991-1993 asystent w Muzeum Narodowym w Kielcach, następnie organizator ds. reklamy i redaktor w Filharmonii Świętokrzyskiej. Od 1997 r. wykładowca i adiunkt kieleckich uczelni: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz kieleckiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (wykłady: historia kultury muzycznej, historia architektury i sztuki, estetyka muzyki, socjologia kultury, krytyka muzyczna). Współpracownik Radia Kielce i Radia Jedność – autorka kilkuset audycji muzycznych, felietonów i recenzji muzycznych. Autorka ponad 130 tekstów z zakresu krytyki muzycznej w publikowanych periodykach kulturalnych i pismach codziennych („Ikar”, „Teraz”, „Dedal”, „Gazeta Kielecka”, „Słowo Ludu”, „Gazeta Wyborcza”).

Od 2011 r. dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Autor, współautor i kurator wstaw nagradzanych w ogólnopolskich i regionalnych konkursach na muzealne wydarzenie roku, m.in.: „Harmonie – gra cały świat”, „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję”, „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim”, „Ludowe stradivariusy”, „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa”.


Cykl nasz objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika.


14 października 2021 (czwartek), początek o godzinie 11.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
Warszawa


Pani dr Aneta I. Oborny – dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.