List od Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka


24 marca 2022 roku Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Tadeusz Skoczek otrzymał list od Pana Przemysław Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki z podziękowaniami za zaproszenie na uroczystość pt. “O Pamięć otwartą jak pejzaż” – uroczyste podsumowanie zadania pt. „Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych”.

Poniżej prezentujemy treść listu.

Zadanie „Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.