List od Marszałka


Z przyjemnością prezentujemy list od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, z podziękowaniem za przesłanie elektronicznej wersji publikacji “W jedności siła. Mazowsze – serce Polski”.

„W jedności siła. Mazowsze – serce Polski” to praca zbiorowa, przygotowana pod redakcją dyrektorów trzech instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego:  Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Państwowego Muzeum Etnograficznego. W pierwszej części, zatytułowanej „Nie dla podziału Mazowsza”, czytelnicy odnajdą rozważania trójki autorów, dotyczące idei podzielenia tytułowego regionu. Rozdział „Historia Mazowsza” to zbiór trzech tekstów, poświęconych dziejom tego obszaru do roku 1918 oraz działalności ludowców i socjalistów. „Mazowsze dzisiaj” jest najobszerniejszą częścią wspomnianej publikacji – prócz pięciu tekstów o tematyce związanej z rozmaitymi formami wypełniania swej misji przez mazowieckie muzea, zawiera też zestawienie bibliograficzne publikacji z lat 2016-2021, dotykających problemu podziału województwa.