LIST: od ks. prof. dr. hab Henryka Skorowskiego


Dyrektor Tadeusz Skoczek otrzymał list od ks. prof. dr. hab Henryka Skorowskiego, koordynatora Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Henryk Skorowski jest stałym współpracownikiem redakcji naszego wydawnictwa – Kwartalnika Kresowego. Poniżej publikujemy treść listu.