„Kwartalnik Kresowy” Rocznik VIII, 2022, nr 3 (15)


„Kwartalnik Kresowy” Rocznik VIII, 2022, nr 3 (15) pod redakcją dr Tadeusza Skoczka jest kontynuacją „Rocznika Kresowego” wydawanego przez Muzeum Niepodległości od 2015 roku. W czasopiśmie poruszane są zagadnienia, które dotyczącą Polskich Kresów Wschodnich w kontekście społeczno-kulturalnym. Jedną z zasadniczych misji tego czasopisma jest popularyzacja tematyki kresowej wśród młodego pokolenia. Umożliwia to kształtowanie historycznej świadomości, a także patriotycznego wychowania. Czytelnik może się zaznajomić z artykułami i rozprawami, które dotyczą wielu dziedzin życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego oraz politycznego dawnych Kresów Wschodnich RP. Ponadto w „Kwartalniku Kresowym” są publikowane materiały źródłowe. Archiwalne treści przyczyniają się do pogłębienia wiedzy dotyczącej polskich Kresów Wschodnich, a także realizacji badań naukowych w tym zakresie.


Najnowszy numer można pobrać na stronie dedykowanej Kwartalnikowi:
https://kwartalnikkresowy.pl/