Konferencja – „Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji – pierwszego polskiego rządu dzielnicowego”


„Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej

28 X 1918 r. w Galicji – pierwszego polskiego rządu dzielnicowego”

 

to tytuł konferencji naukowej,

na którą

w piątek 14 września 2018 o godz. 11.00

do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

 

zapraszają

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

i Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

 

Polska Komisja Likwidacyjna była pierwszym polskim rządem dzielnicowym. Została utworzona w Krakowie 28 października 1918 roku z inicjatywy polskich posłów w parlamencie austriackim. Stanowiła przeciwwagę dla rezydującej w Warszawie Rady Regencyjnej. Główną rolę odgrywali w niej działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Najważniejszymi politykami byli: Wincenty Witos, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Daszyński, Włodzimierz Tetmajer, Aleksander Skarbek.

 

Głównym jej zadaniem było przejęcie władzy od administracji zaborczej i przygotowanie Galicji do połączenia z odradzającą się Polską. Dążyła do organizowania polskiego wojska i przeciwstawienia się Ukraińcom w walkach o Lwów oraz tereny wschodniej Małopolski, do opanowania nastrojów antyżydowskich, zapobiegania grabieżom i destrukcji.

 

Polska Komisja Likwidacyjna została zniesiona przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretem z 10 stycznia 1919 roku. Nie ze wszystkimi problemami udało się uporać. Trudno jej jednak odmówić wkładu w przygotowanie Galicji do wejścia w skład odrodzonej Polski.

 

 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu

„Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego”,

finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

 

 

PROGRAM:

 

Powitanie:

dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,

dr Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum Niepodległości

 

Prowadzenie: dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

 

Referaty:

– dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości),

„PRZY TOBIE, NAJJAŚNIEJSZY PANIE, STOIMY…”

 

– prof. dr hab. Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

„ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POLSKIEJ KOMISJI LIKWIDACYJNEJ”

 

– dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego),

„ROLA I MIEJSCE POLSKIEJ KOMISJI LIKWIDACYJNEJ I JEJ PRZEWODNICZĄCEGO WINCENTEGO WITOSA W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI”

 

– dr Kazimierz Baścik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

„LUDOWCY W PKL”

 

– dr Mirosława Bednarzak-Libera (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego),

 „POLSKA KOMISJA LIKWIDACYJNA NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI MATERIALNEJ LUDNOŚCI GALICJI (1918–1919)”

 

– prof. dr hab. Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński),

„ADMINISTRACJA PKL”

 

– mgr Krzysztof Bąkała (Muzeum Niepodległości),

„RELACJE POMIĘDZY POLSKĄ KOMISJĄ LIKWIDACYJNĄ A TYMCZASOWYM KOMITETEM RZĄDZĄCYM W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW”

 

– prof. dr hab. Henryk Cimek (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku),

„REPUBLIKA TARNOBRZESKA – RADYKALNA WIZJA ODRADZAJĄCEJ SIĘ POLSKIEJ DEMOKRACJI”

 

– mgr Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości),

 „POLITYKA NARODOWEJ DEMOKRACJI W GALICJI W LATACH 1917–1918”

 

– dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),

„ROLA GALICJI W ODZYSKIWANIU NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE”