Konferencja “Pokolenie Kolumbów. Krzysztof Kamil Baczyński znany i nieznany oraz pozostali poeci Powstania Warszawskiego”


Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję interdyscyplinarną online Pokolenie Kolumbów. Krzysztof Kamil Baczyński znany i nieznany oraz pozostali poeci Powstania Warszawskiego, której nagranie będzie dostępne na kanale YouTube od

10 maja 2021 r.

godz. 9:00 część I
https://youtu.be/8zLD0OaaItU

godz. 10:30 część II

https://youtu.be/TV6mFhYvyB8


Do udziału w konferencji otrzymaliśmy 17 zgłoszeń, nadesłanych, między innymi, przez pracowników: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Harcerstwa oraz oddziałów naszej macierzystej placówki, Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy i  Szkoły Podstawowej nr 58 im. T. Gajcego w Warszawie. Swym udziałem zaszczycili nas też wykładowcy Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i Stowarzyszenia Klub im. Romana Dmowskiego, doktoranci z: Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz przedstawicielka Czasopisma Naukowego „Edukacja Etyczna”.

Wśród materiałów, przygotowanych na konferencję, dominują wystąpienia dotyczące samego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale też pozostałych twórców pokolenia Kolumbów rocznika 1920 – tych najsłynniejszych i tych nieco dziś zapomnianych. Część referatów dotyczy również całych grup, tworzących bądź stanowiących natchnienie dla ówczesnych artystów.