Konferencja o Powstaniu Styczniowym w Muzeum Niepodległości


27 stycznia 2022 roku, o godzinie 9:00, w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej”. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Muzeum Niepodległości.


W roku 2022 przypada 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, największego i najdłużej trwającego polskiego powstania narodowego, które spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Przy każdej rocznicy wracano pamięcią do tragicznych doświadczeń, rozważając sens poniesionej ofiary, z czasem głosy krytyki zostały przytłumione i tak narodziła się legenda powstańczego czynu, którego symbolem stało się hasło „Gloria victis”. Ten mit znalazł swoje odzwierciedlanie w literaturze, muzyce i sztuce, w twórczości m.in. Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Aleksandra Sochaczewskiego czy Stanisława Moniuszki. Idea Powstania Styczniowego stała się motywacją dla nowego pokolenia działaczy niepodległościowych np. skupionych wokół Józefa Piłsudskiego, który także otaczał troską jeszcze żyjących powstańców styczniowych.


Konferencja w Muzeum Niepodległości była okazją do przypomnienia tego ważnego zrywu, podczas którego nasi przodkowie szli do walki z pieśnią na ustach: „I razem w ordynku pójdziem do ataku, Za Polskę i honor się bić, Bo taka natura jest w każdym Polaku, Bez wolności trudno mu żyć”. Wzięli w niej udział eksperci: historycy, literaturoznawcy, historycy sztuki, archeolodzy
i varsavianiści.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st Warszawy.

27 stycznia 2022, godzina 9.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
Warszawa