Konferencja naukowa – Józef Piłsudski. Niepodległość. Dziedzictwo. Pamięć.


Konferencja naukowa 14 maja 2018

Józef Piłsudski. Niepodległość. Dziedzictwo. Pamięć.

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – otwarcie konferencji i przywitanie gości

9.45 – 10.00 dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości), Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie

10.00–10.15 dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), Sprawy klęski wrześniowej przed sądem historii

10.15 -10.30 prof. dr hab. Wiesław Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Testament Józefa Piłsudskiego

10.30–10.45 mgr Michał Cieślak (Muzeum Niepodległości), Towarzysz Wiktor w murach Cytadeli

10.45–11.00 prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Józef Piłsudski. Wizje niepodległej Rzeczpospolitej i jej miejsca w Europie

11.00–11.15 dr Adam Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Związki Józefa Piłsudskiego ze Lwowem

11.15–11.30 mgr Paweł Bezak (Muzeum Niepodległości), Grafiki legionowe w zbiorach Muzeum Niepodległości

11.30–11.45 dr Karol Chylak (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie), Implikacje myśli Józefa Piłsudskiego w polityce społecznej i gospodarczej II Rzeczypospolitej

11.4512.00 dr Anna Milewska-Młynik (Muzeum Niepodległości),  Naczelnik Państwa i król Ajnów

12.00-12.15 prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski), Kult czynu zbrojnego Józefa Piłsudskiego w ruchu młodowiejskim

12.15–12.45 – przerwa kawowa

12.45-13.00 dr Jacek Żurawski (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, TVP) Marszałek Piłsudski w bibliofilstwie

13.00-13.15 dr Irena Kępa (Muzeum Niepodległości), Hołd, podziw, uznanie dla Marszałka na przykładzie Portugalii oraz innych  państw

13.15-13.30 dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości, Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Wizerunek Józefa Piłsudskiego w publikacjach adresowanych do dzieci (w II RP)

13.30-13.45 mgr Henryk Nicpoń (Wydawnictwo Fabuła Fraza), Gra kartą Józefa Piłsudskiego przez Niemcy jesienią 1918 r.

13.45-14.00 mgr Michał Wójtowicz (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), Wincenty Witos – Józef Piłsudski – razem i osobno

14.00–14.15 wiceadmirał Marek Toczek (Klub Inteligencji Polskiej), Koncepcje tworzenia Polskiej Siły Zbrojnej w latach 1918 – 1922

14.15- 14.30 Regina Madej- Janiszek, (Muzeum Niepodległości) „Bo w nim jest wszystko”. Różne spojrzenia na postać Józefa Piłsudskiego i pamięć o nim na podstawie zbioru pocztówek z Muzeum Niepodległości w Warszawie

14.30 – 15.00– dyskusja