Konferencja „Dziedzictwo i Rozwój”


Muzeum Niepodległości w Warszawie serdecznie zaprasza na sesję Konferencji „Dziedzictwo i Rozwój” – Forum Muzeów i Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się w czwartek 3 marca 2022 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Konferencja funkcjonuje w ramach systemu „Karty Solidarności”, instytucji powołanej do wspierania samorządności obywatelskiej i kultury solidarności.

Sesja inaugurująca nowy etap działalności Konferencji odbywa się w trybie hybrydowym – ze studio Konferencji zlokalizowanym w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Sesję otworzy wystąpienie okolicznościowe Agnieszki Murawskiej, kustosza w Muzeum Narodowym w Poznaniu pt. Muzea i samo-rządność. W nawiązaniu do idei zjazdu delegatów muzeów w Poznaniu w 1921 roku …
Konferencja „Dziedzictwo i Rozwój” nawiązuje w tym punkcie do historii pierwszego zjazdu delegatów muzeów w Poznaniu w 1921 roku. Przez pryzmat tego wydarzenia Konferencja rozpoczyna debatę o genezie ustroju muzealnictwa niepodległego państwa polskiego, jak również o wartościach kultury obywatelskiej i zasadach ustrojowych państwa, które stanowią o tradycji polskiego muzealnictwa.

Głównym tematem Sesji jest: Wspólnota powiatowa – dziedzictwo i rozwój w środowisku lokalnym. Pod takim tytułem prowadzony jest jeden z zakresów prac programowych Konferencji. Wprowadzeniem do debaty programowej na ten temat będzie panel pt. Muzeum i współpraca z lokalnymi samorządami. Rada dziedzictwa – doświadczenia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, w którym udział wezmą: prof. Dorota Folga-Januszewska (wicedyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, autorka idei „rady dziedzictwa”, przewodnicząca rady dziedzictwa w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem), Anna Wende-Surmiak (dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem) oraz Marcin Ratułowski (Wójt Gminy Czarny Dunajec).

W drugiej części Sesji odbędzie się panel wprowadzający w kolejny zakres tematyczny prac Konferencji, które będą realizowane pod ogólnym tytułem: Edukacja dla dziedzictwa i rozwoju.
Referat pt. Edukacja społeczna na rzecz dziedzictwa kulturowego – wprowadzenie w tematykę i podstawowe problemy wygłosi prof. Michał F. Wozniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, prezes Stowarzyszenia Muzeum Sztuki Inżynieryjnej).
Komentarze w panelu wygłoszą: dr Renata Pater (adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ), dr Jan Maćkowiak (dyrektor Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie), dr Wiesław Skrobot (Pełnomocnik Burmistrza Iławy ds. przestrzeni publicznej), Waldemar Rataj (prezes Fundacji Kolegium Wigierskie).

Za stronę programową Sesji odpowiedzialny jest Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, jedna z organizacji współtworzących Konferencję. Za stronę organizacyjną Sesji odpowiedzialne są Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Związek Powiatów Polskich, który przewodniczy pracom Konferencji.


3 marca 2022 r., czwartek
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. „Solidarności” 62