Koncert Kwartetu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego


W dniu 16 maja 2014 r. o godzinie 19.00 w Muzeum Niepodległości przy alei Solidarności 62 w Warszawie, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik uhonoruje za zasługi dla województwa mazowieckiego prestiżowym wyróżnieniem – Medalem „Pro Mazovia”, Pana Jacka Łepeckiego – Prezesa i dyrektora generalnego Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego

 

 

 

 Sonata3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym

 • osobom fizycznym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • organizacjom pozarządowym,
 • instytucjom państwowym oraz
 • innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej,

które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz województwa mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

 

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” został ustanowiony Uchwałą Nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2006 r., natomiast informacje dotyczące przyznawania medalu zostały uszczegółowione w Zarządzeniu Nr 409/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2006 r.

 

Uroczystość uświetni Kwartet Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego

 • Pan Ireneusz Izdebski – koncertmistrz
 • Pani Monika Sieracka Salas – II skrzypce
 • Pan Paweł Czarny – altówka
 • Pani Edyta Mańczak – wiolonczela

 

Program:

 1. F. Chopin – Nokturn Es-dur op. 9 nr 2

Nokturn Es–dur,  z pewnością nie najpiękniejszy, lecz cieszący się bodaj czy nie największą ze wszystkich nokturnów Chopina popularnością, przypuszcza, się  że właśnie „ten jeden drobny nokturn zrobił furorę w Paryżu”, że „dla swojej popularności w salonach uczynił Chopin tym utworem więcej niż dziełami szerszego pokroju”.

Wyjątkowa popularność Nokturnu Es–dur przejawiła się w sposób szczególny: poprzez transkrypcje. Ich ilość bije rekordy, idzie w dziesiątki. Najczęściej melodię Nokturnu powierzano skrzypcom, zaś pierwszej transkrypcji, jeszcze za życia Chopina, dokonał Karol Lipiński.

 

 1. S. Moniuszko – I kwartet smyczkowy d-moll
  – cz. I Allegro agitato
  – cz. II Andantino
  – cz. III Scherzo, allegretto
  – cz. IV Finale, allegro assai

 

Muzyka Moniuszki zyskała szerokie uznanie w społeczeństwie polskim. Uważa się ją powszechnie za wzór muzyki “słowiańskiej”.

Stanisław Moniuszko zmarł nagle na atak serca. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego pogrzeb stał się manifestacją narodową.

 

 

Kwartety smyczkowe d-moll i F-dur (pierwszy ofiarowany Józefowi Elsnerowi) są jedynymi sensu stricto utworami kameralnymi Stanisława Moniuszki. Oba utwory to kompozycje młodzieńcze, ukończone najprawdopodobniej jesienią 1839 r. Charakteryzują się typową dla Moniuszki prostotą i śpiewnością, pod względem stylistycznym pozostają pod wpływem klasyków wiedeńskich (menuetowy charakter scherza w obu kwartetach).

 

W imieniu Prezesa, Pana Jacka Łepeckiego oraz Pana dr. Tadeusza Skoczka – Dyrektora Muzeum Niepodległości serdecznie Państwa zapraszamy.

 

 

Warszawska Orkiestra Symfoniczna „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego
www.orkiestrasonata.pl

 

Pro_Mazovia