Karta Dużej Rodziny


Informujemy, że Muzeum Niepodległości w Warszawie po raz kolejny zostało partnerem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku Dużych Rodzin”Trzy Plus” w programie wsparcia dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.