Polskie ślady na Ukrainie


Nie da się obecnie z przewodnikową szczegółowością opisać nieistniejącego, a przez to często i niezrozumiałego świata Kresów – zarówno z powodu różnic kulturowych, jak i upływu czasu. W wielu miejscach jedynymi świadkami polskiej bytności na tych ziemiach są już tylko krzyże na cmentarzach czy resztki kościelnych murów, które wkrótce znikną w gęstwinie traw i dzikich krzewów, lub nieliczni jak staruszkowie, witający Was polszczyzną, jaką dziś nikt już się nie posługuje.

 

    Z drugiej strony Kresy jawią się nam nadal jako miejsce naznaczone romantycznym duchem opisów literackich, które wyszły spod pióra Wincentego Pola czy Henryka Sienkiewicza, jak i atmosferą wzniosłych wydarzeń z historii I i II Rzeczpospolitej. Wycieczka, w którą pragniemy Państwa zabrać, to próba zderzenia tych dwóch obrazów.

 

30.09. (poniedziałek) godz. 17.00

Muzeum Niepodległości, al. Solidarności 62