Inauguracja Galerii Plakatu Muzeum Niepodległości w WarszawieZbiory warszawskiego Muzeum Niepodległości cechuje różnorodność posiadanych i gromadzonych kolekcji. Obejmują one różne pamiątki historyczne. Począwszy od militariów i przedmiotów historycznych, archiwaliów, po sztukę od końca XVIII w. po wiek XXI. W zakresie tego ostatniego zespołu znajduje się znacząca pod względem ilościowym i jakościowym kolekcja plakatów. Z uwagi na rozpiętość czasową (najstarsze z nich pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego) a także różnych autorów tych prac, zatem o zróżnicowanej stylistyce formy graficznej, także pod tym kątem jest to zbiór reprezentatywny. Zgromadzoną kolekcję cechuje również zróżnicowanie w zakresie poruszanych na plakatach tematów. Są to bowiem prace tworzone na zapotrzebowanie polityczne, ale również szeroko pojętych zagadnień kultury czy różnych środowisk np. studenckiego.


Tak bogaty zbiór w dotychczasowych działaniach wystawienniczych nie był w pełni wykorzystywany. Sporadycznie organizowane były wystawy poświęcone prezentacji wyłącznie kolekcji plakatów. Dotychczas zostały zaprezentowane trzy tematy: Polskie święta Państwowe, Polski plakat marynistyczny oraz Powrót nad Odrę i Bałtyk. Ziemie Odzyskane w plakacie. Ponadto niektóre z posiadanych plakatów były użyczane na wystawy organizowane przez inne placówki muzealne w kraju.


Taki stan rzeczy legł u podstaw utworzenia stałego miejsca, w którym chcemy pokazywać posiadane zbiory. Stałym miejscem Galerii Plakatu stała się przestrzeń wystawiennicza Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości. Pierwszą prezentację inaugurującą działalność Galerii poświecono tematowi Dziedzictwo kultury w plakacie. Temat ten ilustruje 20 prac z lat 1950 – 2009. Wśród autorów znajdujemy nazwiska najwybitniejszych twórców zaliczanych do światowej elity grafików użytkowych (plakacistów): Waldemara Świerzego, Wojciecha Fangora czy Henryka Tomaszewskiego.


Z uwagi na aktualną sytuację możemy Państwa zaprosić jedynie do wirtualnego zwiedzenia tej wystawy na Facebooku Muzeum Niepodległości, https://www.facebook.com/groups/1380839952127034 gdzie codziennie będziemy dodawać jeden plakat wraz z opisem. Poniżej znajdą Państwo także prezentację samych plakatów. Przewidujemy również przygotowanie katalogu, który utrwali to wydarzenie wśród osób zainteresowanych tą dziedziną sztuki.