I część międzynarodowego sympozjum zatytułowanego Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność


W dniu 12 września 2013 roku w Muzeum Niepodległości odbyła się I część  międzynarodowego sympozjum zatytułowanego Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność, część druga odbędzie się 20 września w Muzeum Narodowym w Kielcach. Organizatorami sympozjum byli: Stowarzyszenie Muzeum Policji, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Narodowe w Kielcach.

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. poseł Marek Balt – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Służb Mundurowych, dr hab. Piotr Majewski – dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Janusz Radomski  – prezes PGNiG Technologie (jeden ze współorganizatorów sympozjum), przedstawiciele Policji, świata nauki, członkowie Fundacji Polonia Semper Fidelis.

 

W imieniu Muzeum gości powitała Jolanta Załęczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia Kapituły Medalu Honorowego „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji” odczytał prof. Zbigniew Judycki, a dekoracji dokonał nadinspektor Michał Otrębski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród odznaczonych znalazł się Piotr Majewski – dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympozjum prowadził podinspektor Daniel Głowacz – prezes Stowarzyszenia Muzeum Policji, a referaty wygłosili: nadinsp. Michał Otrębski, dr hab. Piotr Majewski, red. Leszek Efenfeicht, Izabela Mościcka, mł. aspirant Marcin Golizda-Bliziński, dr Adam Gałkowski, dr Jolanta Załęczny, insp. Mirosław Karpowicz. Słuchacze mieli okazję poznać eksponaty związane z działalnością Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Plakatu w Wilanowie (I. Mościcka) oraz zasoby dotyczące Policji w zbiorach Muzeum Niepodległości (J. Załęczny), a także „odwiedzić” amerykańskie muzea policyjne w Titusville (L. Efenfeicht), w Danii, Szkocji (M. Golizda-Bliziński), Francji i Belgii (A. Gałkowski).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympozjum towarzyszyła wystawa „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”, o której szczegółowo opowiedział jej kurator insp. Mirosław Karpowicz. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z materiałami pokonferencyjnymi, a także posłuchać koncertu muzycznego w wykonaniu zespoły wojskowego.