“Historii Wołynia pamięć się należy.” Debata w 78. rocznicę Rzezi Wołyńskiej.8 lipca 2021 r. w Sali Audiowizualnej im. Karola Beyera w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – oddział Muzeum Niepodległości odbyło się spotkanie pt. Historii Wołynia pamięć się należy .

Sposobnością do zorganizowania czwartkowej debaty stała się 78. rocznica szczególnie tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na południowo-wschodnich Kresach II rzeczypospolitej. Latem 1943 roku doszło na Wołyniu do bezprzykładnej eskalacji przemocy, skierowanej przede wszystkim przeciwko ludności polskiej, często od wielu pokoleń zamieszkującej tamte ziemie… Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele instytucji, od wielu lat współpracujących ze sobą na rzecz utrwalania pamięci o Rzezi Wołyńskiej i jej Ofiarach.