Helena Kirkorowa z Majewskich.


Muzeum Niepodległości w Warszawie serdecznie zaprasza na wydarzenie online Helena Kirkorowa z Majewskich. Kobieta, która ukrywała Romualda Traugutta, które poprowadzi dr Beata Michalec.

12 stycznia 2021, godz. 12.00, Facebook Muzeum Niepodległości

W ramach spotkań historycznych online „Kobiety dla Niepodległej”, prezentowana będzie postać Heleny Kirkorowej z Majewskich, polskiej aktorki teatrów wileńskich i krakowskich, agentki i kurierki Rządu Narodowego podczas powstania styczniowego. W jej mieszkaniu przy ul. Smolnej, pod nazwiskiem Michała Czarneckiego ukrywał się Romuald Traugutt. Kirkorowa była więziona na Cytadeli, a następnie zesłana na Syberię.