GORZKI SMAK ZWYCIĘSTWA. POLSKI BILANS II WOJNY ŚWIATOWEJ


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

     z a p r a s z a j ą

na konferencję naukową z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej:

GORZKI SMAK ZWYCIĘSTWA. POLSKI BILANS II WOJNY ŚWIATOWEJ

8-9 MAJA 2020 R.

8 maja – Muzeum Niepodległości

9 maja – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

KOMITET NAUKOWY:

Dr Janusz GMITRUK – Dyrektor MHPRL

Prof. dr hab. Tadeusz PANECKI – Prezes Zarządu SHW

Dr Tadeusz SKOCZEK – Dyrektor MN

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Prof. Wojciech Włodarkiewicz Polska – pierwsza ofiara dwóch agresorów i założyciel koalicji antyhitlerowskiej

Prof. Krzysztof KomorowskiPolskie Państwo Podziemne – bilans polityczno-wojskowy

Prof. Józef Smoliński U boku sojuszników zachodnich – rząd i wojsko – bilans dokonań

Prof. Henryk StańczykWojsko Polskie na froncie wschodnim  

Prof. Tadeusz PaneckiWielkie mocarstwa wobec sprawy polskiej – nadzieje i rzeczywistość  Prof. Andrzej Lech Straty ludności

Prof. Piotr Matusak Zniszczenia i straty ekonomiczne

dr Tadeusz Skoczek Straty w polskiej  kulturze

Prof. Jerzy Zalewski Wyzwolenie czy zniewolenie – perspektywa ocen  

Prof. Marek Kornat Rok 1945 z niespełnionych nadziei w ocenie współczesnych

dr Janusz GmitrukBilans polityczny i zbrojny ludowców w latach II wojny światowej

dr Tadeusz Dubicki Wywiad polski i jego wkład w zwycięstwo

dr Jerzy Radomski Polskie Siły Zbrojne na zachodzie – sprawa powrotu

dr Ryszard Miazek Żołnierze wyklęci i mit III wojny światowej

dr Beata Michalec Walka o dobra kultury- Polscy obrońcy skarbów prof. Stanisław Lorentz i prof. Jan Zachwatowicz

mgr Jan EngelgardWalka, przetrwanie czy legalna aktywność – postawy ludzi obozu narodowego wobec końca II wojny światowej wojny

mgr Krzysztof BąkałaBilans strat poniesionych przez naukę polską w wyniku sowieckich działań podczas II wojny światowej


Konferencję można obejrzeć na kanale Muzeum Niepodległości w serwisie YouTube: link