Europejskie Dni Dziedzictwa. Projekcje filmowe.


Zapraszamy na cykl projekcji filmowych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w weekendy 8-9 września 2018 r. oraz 15-16 września.

 

9 września

godz. 11.00

Człowiek świętego imienia. Rzecz o Romualdzie Traugutcie w reż. T. Gordon i L. Wasiuty

Legenda o losach i działalności Romualda Traugutta ewoluowała zarówno w literaturze, jak i w tradycji polskiej. Dla Elizy Orzeszkowej był herosem walki o sprawę narodową. W okresie międzywojennym otaczano go kultem i kreowano na duchowego przewodnika marszałka Józefa Piłsudskiego. W Polsce Ludowej przedstawiano go jako bojownika, walczącego o wyzwolenie społeczne i narodowe w tej właśnie kolejności. W książce “Kompleks Polski” Tadeusza Konwickiego jest podrzędnym człowiekiem, który nie tylko nie był bohaterem, ale nawet nie chciał nim zostać. Jakim zatem człowiekiem był naprawdę?

 

godz. 12.00

Rok 1863 w reż. P. Bednarczyka 

Film dokumentalny poświęcony Powstaniu Styczniowemu 1863 r. ; obejmuje sytuację ziem polskich przed powstaniem, jego przebieg oraz skutki po nieudanym zrywie. Jaki był ten drugi w XIX wieku zryw? Nieprzemyślany, niepotrzebny, niezaplanowany, czy realistyczny, z szansą na powodzenie? Kim byli główni inspiratorzy Powstania Styczniowego? Młodzi idealiści czy konserwatywni działacze polityczni, dążący do ugody i spokojnego życia? [TVP]

 

15 września

godz. 11.00

Premiera filmu Droga do Polski Niepodległej w reż. M. Wiśnickiej 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

 

 

godz. 12.00

Dwie strony hiszpańskiej wojny domowej w reż. F. Escribano (film w oryginalnej wersji językowej z angielskimi napisami).

 

 

16 września

godz. 11.00

Droga do Polski Niepodległej w reż. M. Wiśnickiej 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

 

 

godz. 13.00

Julian Kulski i Zarząd Miejski okupowanej Warszawy w reż. H. Etemadi

Film wypełnia lukę pomiędzy oblężeniem stolicy we wrześniu 1939 roku a powstaniem w 1944 roku, mówiąc o okupacyjnej historii Warszawy i jej mieszkańców, o ich codziennym życiu i walce konspiracyjnej. Oczami historyka patrzymy na działania okupanta zmierzające do sprowadzenia stolicy do roli średniej wielkości niemieckiego miasta; obserwujemy heroiczne wysiłki Zarządu miejskiego pod kierownictwem Juliana Kulskiego, który po aresztowaniu Stefana Starzyńskiego organizuje walkę o ocalenie życia i mienia warszawiaków; ocalenie narodowych skarbów kultury. Padają też zapomniane a zasługujące na pamięć nazwiska pracowników Zarządu, którzy często za oddanie miastu zapłacili najwyższa cenę. Unikalne archiwalia i okupacyjne piosenki tworzą interesującą całość. [TVP]