„Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. II Muzealne Spotkania z Kresami” – prezentacja publikacji


Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

zaprasza

we wtorek 30 stycznia 2018 r. o g. 13.00

na prezentację publikacji

 

Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

II Muzealne Spotkania z Kresami

 

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali autorzy,

a poprowadzi je dr Jolanta Załęczny,

kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości.

 

To bogato ilustrowany zbiór referatów przedstawionych podczas zorganizowanej
przez Muzeum Niepodległości II konferencji o tematyce kresowej. Tom ukazuje stan badań
nad zgromadzonymi w muzeach kolekcjami i zbiorami, informuje o znajdujących się w różnych placówkach eksponatach muzealnych dotyczących Kresów. Daje możliwość zapoznania się także z nigdzie dotąd niepublikowaną ikonografią. Jest źródłem wiedzy o związanych z Kresami ludziach, miejscach i wydarzeniach.

 

W słowie wstępnym dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości i redaktor publikacji, napisał: „[Stanisław Nicieja], znakomity pisarz i uczony, zajmujący się historią ziem polskich w XIX i XX wieku, twórca pojęcia Kresowej Atlantydy (na określenie historii i mitologii polskich miast kresowych), z satysfakcją pisze o ostatnich dekadach, w których słowo »Kresy« zrobiło niebywałą karierę, pisze też o historycznej konieczności wyrównywania krzywd w zakresie mówienia i pisana o polskości ziem utraconych, o ich legendzie: »Badacze w wielu ośrodkach naukowych, ale też publicyści podjęli tę tematykę ze zwielokrotnioną energię. Zaowocowało to dziesiątkami ważnych konferencji, sesji i debat naukowych oraz objawiło się setkami monografii i artykułów naukowych, eseistycznych, publicystycznych, popularyzatorskich, dziesiątkami filmów dokumentalnych, audycji radiowych i widowisk telewizyjnych, w tym festiwali twórczości kresowej«. Dalej wspomina profesor o »polu minowym«, na którym mogą »wylecieć w powietrze« działacze, publicyści i uczeni zajmujący się Kresami z perspektywy ludobójstwa OUN/UPA, jakie zgotowano Polakom w czasie niemieckiej okupacji, przytaczając słowa Kazimierza Wierzyńskiego, że trudności te trwać będą dotąd, „dopóki paść się będą na łące zacietrzewionych osłów”.

Przypominamy te słowa z następującym spostrzeżeniem wynikającym z obserwacji programu Muzeum Niepodległości: misja tej instytucji (dla której organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego) realizowana jest w dwojaki sposób. Pierwszy to naukowe i publicystyczne ukazywanie dziedzictwa kulturowego polskich Kresów Wschodnich, niezależnie od upamiętniania martyrologii Polaków i przypominania cierpień, jakich doznali podczas haniebnych krwawych nocy na Wołyniu, Podolu, Zakarpaciu.

Publikacja, którą przedstawiamy Państwu, dotyczy „dziedzictwa” i „pamięci”, ale przeważa pamięć kulturowa. Martyrologią i upamiętnieniem zajmujemy się w innych wydawnictwach, w innych projektach”.

 

Książka ukazała się dzięki dofinansowaniu ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Podczas spotkania będzie możliwość nabycia publikacji.