“Droga Krzyżowa Polaków”


13 kwietnia w sobotę o godz. 15.00, w przeddzień Niedzieli Palmowej, na terenie byłej siedziby gestapo, w Mauzoleum Walk i Męczeństwa przy al. Szucha odbędzie się prezentacja niezwykłego dzieła pt.

“DROGA KRZYŻOWA POLAKÓW” – ułożona i odprawiana w murach więzienia Pawiak w 1943. 

Oprawę muzyczną prezentacji stanowić będą pieśni pasyjne.

wystąpią: Maria Reif, Natalia Jędruś, Bartosz Włodarczyk

muzyka: prof. dr hab Wojciech Walasek, Emilia Walasek- Gorczyca, Kamil Walasek


Ze względu na ograniczoną przestrzeń, specjalny Pokaz dla mediów odbędzie się o godz. 13.00


Elżbieta Krajewska ur. się 27 I 1923 r. w majątku rodzinnym w Skoraczewie.

Absolwentka gimnazjum Zgromadzenia Sacre-Coeur w Polskiej Wsi k. Pobiedzisk.

 
W październiku 1939 r. rodzina Krajewskich umieszczona została w obozie w Cerekwicy następnie (po ok. 2 miesiącach) wysiedlona na teren Generalnego Gubernatorstwa, zamieszkała z rodziną w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej. Uczęszczała na tajne komplety zakonspirowanego Liceum Zofii Kurmanowej, w 1942 r. zdała maturę z wyróżnieniem. W tym czasie wstąpiła do AK. Pracowała m. in. jako kolporterka wydawnictw konspiracyjnych akcji «N», prowadzonej przez Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK.


Dn. 6 VI 1943 r. została aresztowana na ul. Wiśniowej w Warszawie, gdy rozrzucała na terenie wojskowym ulotki dywersyjne w języku niemieckim. Poddana torturom w czasie badania w areszcie Gestapo przy Al. Szucha, nie wydała nikogo. Przewieziona do szpitala więziennego na Pawiaku, po ponownym «przesłuchaniu» przetrzymywana była w ostrej izolacji.


W szpitalu więziennym Pawiaka w r. 1943  Elżbieta Krajewska napisała „Drogę krzyżową Polaków”. Została ona przekazana w formie «grypsu» przez konspiracyjną komórkę więzienną Delegatury Rządu. Grono działaczy katolickich z organizacji Front Odrodzenia Polski spowodowało wydanie „Drogi krzyżowej Polaków” w początku 1944 r. w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Pierwsze wydanie konspiracyjnie ukazało się w Krakowie w r. 1944. Drugie w Warszawie w tajnej drukarni «Wiara i Ojczyzna» na Żoliborzu.


5 X 1943 r. wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie 14 I 1944 zmarła na tyfus.