Biblioteka naukowa


Biblioteka Naukowa Muzeum Niepodległości w Warszawie ma charakter specjalistyczny.

Gromadzi wydawnictwa z zakresu historii Polski na tle wydarzeń światowych od czasów rozbiorów po historię najnowszą.
Księgozbiór biblioteki obejmuje: zasób podstawowy, czasopisma, scenariusze wystaw, mapy i bibliotekę podręczną (słowniki, encyklopedie, bibliografie, informatory).
Biblioteka posiada duży zbiór wydawnictw niezależnych ukazujących się poza cenzurą począwszy od roku 1977 dokumentujących m.in. powstanie i działalność NSZZ “Solidarność” od strajków w sierpniu 1980, aż po działalność w czasie stanu wojennego.
Systematycznie wzbogacany jest zasób wydawnictw dotyczących Polskich Kresów ze szczególnym uwzględnieniem publikacji związanych ze Lwowem (w ramach Kolekcji Leopolis) oraz martyrologią Polaków na Wschodzie (Kolekcja Sybiracka).
W 2004 roku rozpoczęto gromadzenie publikacji związanych z Krzemieńcem (nowo powołana Kolekcja Krzemieniecka).

tel/fax (0 22) 826 90 91 w.44

godziny otwarcia:
pon., wt., śr., piąt.: godz. 9 – 15
(po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym)
w pozostałe dni nieczynna


W ramach popularyzowania problematyki regionalnej wzrasta także zbiór posiadanych przez nas wydawnictw dotyczących Mazowsza