“Aleksander Sochaczewski pt. „Portret Heleny…”.


Muzeum Niepodległości w Warszawie dokonało zakupu od prywatnego kolekcjonera obrazu Aleksandra Sochaczewskiego pt. „Portret Heleny z Majewskich Kirkorowej, zesłanki syberyjskiej”.

 

Obraz Aleksandra Sochaczewskiego jest istotnym uzupełnieniem kolekcji Muzeum.

 

Portret Heleny Kirkorowej jest bardzo ważnym świadectwem dokumentującym osoby zesłane na Syberię po Powstaniu Styczniowym. Dzieło to jest malarskim pamiętnikiem dokumentacyjnym jedną z wielu tysięcy osób zesłanych na Syberię. Wartość poznawcza obrazów Sochaczewskiego jest ponadczasowa, ponieważ zarówno w przeszłości, jak i współcześnie uznaje się je za swoiste źródło historyczne o charakterze ikonograficzno-dokumentacyjnym

 

Zakup obrazu Aleksandra Sochaczewskiego pt. „Portret Heleny z Majewskich Kirkorowej, zesłanki syberyjskiej” dofinansowano ze środków MKiDN oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

96837Napis