Akademia Seniora Mazowiecką Barwą WolontariatuW tegorocznej X edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu w pięciu kategoriach wyłoniono pięciu laureatów oraz sześciu wyróżnionych. Zgłoszenia oceniane były pod kątem zaangażowania, innowacyjności, skuteczności oraz partnerstwa w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. w kategorii Wolontariat Seniorów zwyciężyła Akademia Seniora Muzeum Niepodległości kierowana przez Teresę Kołakowską


„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”  te słowa Beniamina Franklina są mottem Akademii Seniora, która zainaugurowała działalność 8 X 2018 w  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Akademia jest inicjatywą Muzeum Niepodległości, mającą na celu zintegrowanie środowiska aktywnych intelektualnie osób, które zakończyły kariery zawodowe i czują potrzebę dalszego rozwoju. Honorowy Patronat nad Akademią przyjął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Wśród wykładowców Akademii Seniora jest wiele wybitnych postaci ze świata nauki, kultury i sztuki. W uzasadnieniu wyniku konkursu możemey przeczytać, iż Akademia aktywnie uczestniczy w zbiórkach maskotek przekazywanych do Centrum Zdrowia Dziecka, uczestniczy w akcjach podejmowanych przez Muzeum Niepodległości np. opieka nad zwiedzającymi Cytadelę w ramach programu „Kultura 50+” czy wygłaszanie prelekcji promujących zdrowy styl życia przez słuchaczy Akademii Seniora (emerytowanych lekarzy) w ramach Warszawskich Dni Seniora. W czasie pandemii szyto maseczki, które przekazano weteranom zrzeszonym w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

https://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/informacje/357-x-edycja-konkursu-mazowieckie-barwy-wolontariatu-rozstrzygnieta