Konferencja naukowa “Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość”


Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddział Muzeum Niepodległości)

ul. Skazańców 25

zaprasza

W PONIEDZIAŁEK 13 LISTOPADA 2017 O G. 10.00

na konferencję naukową

 

„Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość”

(w ramach tematu badawczego POKOLENIA POLSKI NIEPODLEGŁEJ)

inicjującą obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

 

I wojna światowa w diametralny sposób zmieniła kształt Europy i pozwoliła na odrodzenie niepodległego państwa polskiego. Polacy walczyli w różnych formacjach wojskowych, uczestniczyli w wielu bitwach i zapisali się na kartach historii. Wolność była jednak wynikiem nie tylko działań militarnych. Odrodzenie Polski po 123 latach niewoli nastąpiło dzięki aktywności i inicjatywom wielu środowisk. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, a potem kształtowanie odradzającego się państwa było udziałem stowarzyszeń, instytucji oświatowych, prasy, straży pożarnej, organizacji spółdzielczych i wielu innych. Działaczy tych środowisk można bez przesady nazwać bohaterami drugiego planu. To o ich poczynaniach chcą przypomnieć twórcy konferencji.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00–10.20 – POWITANIE UCZESTNIKÓW I OTWARCIE OBRAD

Prowadzenie: dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości)

 

10.20–12.20 – CZ. I. BOHATEROWIE JEDNOSTKOWI

– prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Humanistyczna w Pułtusku),

„Wybitny działacz Polonii amerykańskiej – Jan Franciszek Smulski – w walce o niepodległość”

– prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Akademia Humanistyczna w Pułtusku),

„Aleksander Lednicki a sprawa polska w Rosji”

– prof. dr hab. Anna Maria Stogowska (Płock),

„Dr Aleksander Maciesza – bojownik o sprawy narodowe”

– dr hab. prof. UwB Anna Kieżun (Uniwersytet w Białymstoku),

„O działalności pisarskiej Artura Górskiego (1870–1959) u progu niepodległości”

– mgr Marta Kłak-Ambrożkiewicz (Muzeum Narodowe w Krakowie),

„Helena Matejko – kontynuatorka tradycji niepodległościowych w rodzinie Matejków”

 

12.20–12.40 – PRZERWA

 

12.40–14.00 – CZ. II. ZBIOROWOŚCI

– dr hab., prof. senior UwB Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku),

„Środowisko inwalidów wojennych w walce o niepodległość i jej umacnianie w II RP”

– dr hab., prof. UKSW Wiesława Tomaszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

„Kroniki jazłowieckie niepokalanek wobec Wielkiej Wojny”

– mgr Robert Mieczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

„Praca Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Bobrujsku na podstawie wspomnień Aleksandra Chrostowskiego”

– mgr Emilia Dziewiecka (Politechnika Warszawska),

„Legionistki, sanitariuszki, korespondentki wojenne. Polki w walkach o niepodległość w latach 1918–1920”

 

14.00–14.20 – CZ. III. UPAMIĘTNIANIE

– dr Anna Feliks (Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie),

„Kazimierza Chodzińskiego plakiety portretowe bohaterów drugiego planu 1914–1919”

 

14.20–15.00 – DYSKUSJA I PODSUMOWANIE OBRAD

 

 

ORGANIZATORZY:

– Muzeum Niepodległości w Warszawie

– Akademia Humanistyczna w Pułtusku

– Fundacja im. Władysława Orkana

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

– dr hab. Radosław Lolo, prof. Akademii Humanistycznej w Pułtusku (Dziekan Wydziału Historycznego tej uczelni)

– prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Humanistyczna)

– prof. dr hab. Romuald Turkowski (Akademia Humanistyczna)

– prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Akademia Humanistyczna)

– dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości)

– dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości)

 

 

DOJAZD:

– autobusem nr 185 od stacji metra pl. Wilsona do przystanku Cytadela

– autobusem nr 118 do przystanku Cytadela

– samochodem prywatnym wjazd na teren Cytadeli od Wisłostrady przez Bramę Bielańską