82. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła


We Wrocławiu odbyły się ogólnopolskie uroczystości z okazji 82. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. List od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał Jan Engelgard, kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – oddziału Muzeum Niepodległości.


Prawdy Polaków spod Znaku Rodła ogłoszono 6 marca 1938 r. w Berlinie w czasie I Kongresu Polaków. Podstawowym przesłaniem Rodła był obowiązek Polaków do bronienia swojej tożsamości narodowej, chronienia polskiej tradycji, języka, kultury oraz, że powinni się zjednoczyć pod jednym hasłem i jednym znakiem, a znakiem tym stało się Rodło. Przekaz Rodła brzmiał: „Jesteśmy Polakami i należymy do Narodu Polskiego, Rodło jest symbolem naszego pochodzenia i naszej łączności z całym Narodem Polskim”


5 prawd Rodła


  1. Jesteśmy Polakami
  2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
  3. Polak Polakowi bratem
  4. Co dzień Polak narodowi służy
  5. Polska matka naszą. Nie wolno mówić o matce źle