72. rocznica egzekucji więźniów Pawiaka w Magdalence


 

Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola

Parafia św. Marii Magdaleny w Magdalence

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli

Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

zapraszają na uroczystość upamiętniającą

 

72. rocznicę egzekucji więźniów Pawiaka w Magdalence

 

28 maja 2014 r.

godz. 11.00 – Muzeum Wiezienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26)

godz. 15.30 – Miejsce Straceń w Magdalence (ul. Jarzębinowa)

 

 

Magdaplakat kopia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalenka

28.05.1942 – 28.05.2014

 

W programie:

Część I – Muzeum Więzienia Pawiak (przed Pomnikiem Drzewa Pawiackiego)

godz. 11.00

– Powitanie gości: Joanna Gierczyńska – Kierownik Muzeum Więzienia Pawiak

– Przemówienia okolicznościowe: dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości, Stanisław Zalewski – Prezes Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

– Apel Pamięci ku czci pomordowanych

– Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

 

godz. 12.00 odjazd autokaru sprzed Muzeum (ul. Dzielna) do Magdalenki

(miejsca w autokarze przewidziane są w pierwszej kolejności dla rodzin ofiar egzekucji w Magdalence)

 

Część II – Magdalenka

godz. 13.00

Odwiedzenie grobów na cmentarzu w Łazach

godz. 13.30

Poczęstunek w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence

godz. 15.30 (Miejsce Straceń, ul. Jarzębinowa)

– Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem w asyście Warty Honorowej Wojska Polskiego

– Przemówienie Pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola

– Przemówienie Pana Stanisława Zalewskiego – Prezesa Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

– Msza św. polowa

– Przemówienia okolicznościowe

godz. 17.00

Zakończenie uroczystości

 

72. rocznica rozstrzelania więźniów Pawiaka

w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki

 

W środę 28 maja 2014 r. przypada 72. rocznica egzekucji więźniów Pawiaka w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki. Wspomnianego dnia w 1942 r. Niemcy zamordowali w sumie 202 mężczyzn i 22 kobiety. Byli to polscy patrioci, ludzie reprezentujący różne środowiska i grupy społeczne, m. in.: lekarz prof. dr med. Leon Pękosławski, działacz socjalistyczny Gustaw Karol Lewestam, członek Stronnictwa Pracy Franciszek Kwieciński, dziennikarz Jerzy Roman Szyszko czy organizator Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na terenie Pomorza mjr Józef Ratajczak. W egzekucji koło Magdalenki zginęło dziewięciu funkcjonariuszy polskiej straży więziennej pełniących do momentu aresztowania służbę na Pawiaku. Wśród zamordowanych kobiet znajdowało się 16 więźniarek przywiezionych z obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück. Aby uczcić pamięć oraz oddać hołd ofiarom Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości, władze Gminy Lesznowola oraz Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych organizują uroczyste obchody rocznicowe. Pierwsza część uroczystości rozpocznie się o godz. 11.00 na terenie Muzeum Więzienia Pawiak. Na muzealnym dziedzińcu będą miały miejsce przemówienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Pamięci ku czci pomordowanych, modlitwa oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego. Druga część obchodów odbędzie się na terenie Gminy Lesznowola. Na godz. 15.30 zaplanowany jest początek uroczystości w historycznym Miejscu Straceń przy ul. Jarzębinowej w Magdalence. W asyście Warty Honorowej Wojska Polskiego nastąpi złożenie kwiatów pod miejscowym pomnikiem, po czym zostanie odprawiona polowa Msza Święta. Uroczystości zakończą przemówienia okolicznościowe.