3 maja w Muzeum Niepodległości


Fundacja Polonia Union we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają na uroczystość historyczno-artystyczną z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 oraz 25-lecia uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

3 maja 2022 roku, godz. 11.00
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
Warszawa