DZIEŃ OTWARTY MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI


Niedziela 11 listopada 2018 to

 

DZIEŃ OTWARTY MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

 

Zapraszamy w godzinach 9.00–16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŚRÓD ATRAKCJI TEGO DNIA

w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddziale Muzeum Niepodległości)

ul. Skazańców 25:

 

NADAWANIE DEPESZY NOTYFIKUJĄCEJ POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO

PODPISANEJ PRZEZ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, dziedziniec Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Muzeum Niepodległości wraz ze Stowarzyszeniem Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza (Babice Transatlantic Radio-Station), Klubem Łączności Ligi Obrony Kraju – SP5KAB oraz Mazowiecką Amatorską Siecią Ratunkową – SP EmCom Mazowsze – planują na ten dzień wspólną akcję, której celem jest upamiętnienie niezwykłego wydarzenia w historii Polski Niepodległej, a zarazem ważnej daty w dziejach polskiej radiotechniki. W nocy z 18 na 19 listopada 1918 roku z przejętej po Niemcach radiostacji – zainstalowanej właśnie w warszawskiej Cytadeli – nadano tekst podpisanej kilka dni wcześniej przez Józefa Piłsudskiego depeszy proklamującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego. Depesza, przetłumaczona na kilka języków, skierowana została do rządów USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec oraz „wszystkich państw wojujących i neutralnych”.

 

Tekst depeszy brzmiał następująco:

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”.

W niedzielę 11 listopada planujemy upamiętnienie tego niezwykle ważnego dla nas wydarzenia, jakim było nadanie w świat depeszy Józefa Piłsudskiego – jeszcze wtedy Naczelnego Wodza. Tego dnia rozpocznie swoją aktywność krótkofalarska stacja amatorska o znaku wywoławczym SN1918WAR, która obecna będzie na pasmach fal krótkich do końca 2018 roku. Zamierzamy nadać – podobnie jak to miało miejsce przed stuleciem – tekst depeszy Józefa Piłsudskiego telegrafią, a później fonią, po czym rozpocząć normalną działalność krótkofalarską. Inauguracja pracy stacji oczywiście na Cytadeli. Bądźcie z nami – zarówno na miejscu, jak i w amatorskim eterze! Chcemy, aby po stu latach sygnał radiowy głoszący niepodległość Państwa Polskiego popłynął z Cytadeli raz jeszcze!

 

Radiostacja WAR zamontowana została przez wojska niemieckie w 1915 r. w działobitni placu broni drogi ukrytej pomiędzy III i IV bastionem Cytadeli Warszawskiej. Nadajnik Telefunken, z iskiernikiem wielokrotnym Wiena chłodzonym wentylatorem, generował moc 4 kW. Na dwóch 70-metrowych masztach rozpięto L-kształtną antenę systemu Marconiego. Część odbiorczą stanowił odbiornik detektorowy Telefunken, a także odbiornik „E5”. Radiostacja operowała na fali 900 m, odbiorniki zaś w pasmach 600–9000 m.

 

– 9.00–16.00: ZWIEDZANIE ZMODERNIZOWANEJ WYSTAWY STAŁEJ

„WIĘŹNIOWIE X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ”

W piątek 9 listopada o g. 13.00 odbędzie się prezentacja zmodernizowanej wystawy stałej „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” – i począwszy od tego dnia zapraszamy do jej zwiedzania od środy do niedzieli w godzinach 9.00–16.00. W dniach 9–11 listopada można ją zwiedzać bezpłatnie.

O wystawie: http://archiwum.muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/11312/

 

– 11.00: „DROGA DO POLSKI NIEPODLEGŁEJ” – PROJEKCJA FILMU w reż. Marii Wiśnickiej, Sala Audiowizualna im. Karola Beyera Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

 

– 12.00: „NIEPODLEGŁA DO HYMNU!” – wspólne śpiewanie, Sala Audiowizualna im. Karola Beyera Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Muzeum Niepodległości w Warszawie włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!”. Podobnie jak w wielu miejscach w całej Polsce i na świecie – także w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w samo południe będziemy śpiewać hymn państwowy.

Organizatorem akcji jest portal Niepodległa.pl, który chce, byśmy w stulecie odzyskania niepodległości zademonstrowali, że jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 12.30: „BŁĘKITNA ARMIA 1917–1919” – PROJEKCJA FILMU w reż. Leszka Wiśniewskiego, Sala Audiowizualna im. Karola Beyera Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!