XXII Festiwal Nauki


Od 21 do 30 września 2018 r. trwa XXII Festiwal Nauki,

w ramach którego Muzeum Niepodległości zaprasza na cztery spotkania.

 

– We wtorek 25 września o g. 10.00 w Muzeum Więzienia Pawiak

Andrzej Kotecki (Mauzoleum Walki i Męczeństwa) wygłosi wykład

„»Mała święta« – Elżbieta Krajewska, autorka rozważań pawiackiej Drogi Krzyżowej”.

Elżbieta Krajewska przyszła na świat 27 stycznia 1923 roku w wielkopolskim Skoraczewie. W przededniu wybuchu wojny ukończyła gimnazjum sióstr Sacré-Coeur w Polskiej Wsi. Po wybuchu wojny wysiedlona wraz z rodziną do Warszawy, gdzie w 1942 roku ukończyła konspiracyjne Liceum Zofii Kurmanowej. Wstąpiła do Armii Krajowej, aktywnie działała w Akcji „N”. Złapana przez Niemców, przesłuchiwana przez dwa dni na Szucha, zmaltretowana przewieziona została do szpitala więziennego na Pawiaku. Tu w październiku 1943 roku zapisała rozważania Drogi Krzyżowej, które trafiły do współwięźniów i były przez nich wykorzystywane w trakcie modlitwy. W formie grypsu wyniesione zostały za mury więzienia, a następnie opublikowane. Ich autorka trafiła do Auschwitz, gdzie w styczniu 1944 roku umarła w obozowym szpitalu na tyfus.

 

– Także 25 września w Muzeum więzienia Pawiak, ale o g. 12.00

będzie można posłuchać wykładu Michała Rybaka (Muzeum Więzienia Pawiak)

„Maria Ginter, polska pisarka, artystka, sportsmenka i więźniarka Pawiaka”.

Maria Ginter (1922–2011) pisała książki, rzeźbiła, malowała, a także zajmowała się sportem. W czasie II wojny światowej zgłosiła się do pracy w szpitalu jako sanitariuszka, działała w AK pod pseudonimem „Iza”. Po aresztowaniu przez Niemców trafiła na Pawiak. Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie mieszkała m.in. w Wielkiej Brytanii i Francji. W 1980 roku wróciła do ojczyzny. Była członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współautorką publikacji Wspomnienia Więźniów Pawiaka. Pochowana z wojskowymi honorami, spoczęła w rodzinnym grobie na Cmentarzu Powązkowskim.

 

– W środę 26 września o g. 10.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Michał Cieślak (Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej) wygłosi wykład

„Tajemnice Cytadeli Warszawskiej – zbudowanej przez Rosjan w I połowie XIX wieku – wokół której narosło wiele niedopowiedzeń i mitów”. Wykładowi towarzyszyć będą prezentacja multimedialna i zwiedzanie Muzeum.

Cytadela Warszawska, zbudowana przez Rosjan w I połowie XIX wieku, przez ponad 80 lat stanowiła symbol carskiej dominacji nad miastem. Wykład będzie próbą przybliżenia jej historii, wokół której narosło przez lata wiele mitów i niedopowiedzeń. W murach twierdzy więzionych było dwóch Ojców Niepodległości: Roman Dmowski i Józef Piłsudski, a także wiele innych ważnych postaci w dziejach Polski.

 

– W czwartek 27 września o g. 10.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

wykład „Kult Józefa Piłsudskiego a świadomość historyczna społeczeństwa II Rzeczypospolitej”

wygłosi dr Jolanta Załęczny, kierownik Działu Historii i Nadań Naukowych Muzeum Niepodległości.

W kalendarzu odrodzonej II Rzeczypospolitej wiele dat wiązało się bezpośrednio z postacią Józefa Piłsudskiego. Obchody stały się pretekstem do gloryfikowania jego osoby i budowania – już za życia – otaczającej go legendy. W okresie walk o niepodległość, a potem tworzenia odrodzonego państwa polskiego postać ta pełniła funkcję szczególną, otoczona była swoistym kultem. Legenda Piłsudskiego zrodziła się już podczas wojny, a ugruntowała ją legionowa poezja i pieśń. Kreowaniu legendy w świadomości Polaków służył bogaty i pełen tajemnic życiorys Piłsudskiego. Stał się on podstawą do postrzegania go jako wskrzesiciela Polski, a czasem nawet męczennika sprawy polskiej. Piłsudski był uważany za budowniczego Polski, jej obrońcę, strażnika. Wykreowano go na przywódcę duchowego i wychowawcę narodu. Legenda, budowana latami, była istotnym elementem kształtowania świadomości historycznej II RP, podstawą tworzenia określonych postaw społecznych i obywatelskich.

 

Więcej:

www.festiwalnauki.edu.pl