„Ignacy Jan Paderewski. Niepodległość, Dziedzictwo, Pamięć” – konferencja naukowa


dr Tadeusz Skoczek
Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

dr Janusz Gmitruk
Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

uprzejmie zapraszają na konferencję naukową
pod patronatem
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marka Kuchcińskiego
Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
Księdza Kardynała Kazimierza Nycza
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Ludwika Rakowskiego

 

„Ignacy Jan Paderewski. Niepodległość, Dziedzictwo, Pamięć”

 

zorganizowaną w ramach
„Roku Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa”

 

Konferencja odbędzie się
21 czerwca (czwartek) o godz. 9:30
w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej,
ul. Skazańców 25, Warszawa

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 Powitanie gości

 

9.40 dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości) – Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta. Wokół wystawy Muzeum Niepodległości

 

10.00 dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – Ignacy Jan Paderewski i Stanisław Mikołajczyk w Radzie Narodowej RP na emigracji

 

10.20 Prezentacja książki prof. dr hab. Mariana M. Drozdowskiego o Ignacym Janie Paderewskim

 

10.30 prof. dr hab. Marian M. Drozdowski (Polska Akademia Nauk) – Ignacy Jan Paderewski jako jeden z głównych budowniczych II Rzeczypospolitej

 

10.50  Xymena Pilch-Nowakowska – Ignacy Jan Paderewski – mecenas sprawy polskiej

 

11.10 prof. dr hab. Karol Olejnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – Wkład Wielkopolski w odbudowę Niepodległej

 

11.30 dr hab. Miłosz Skrzypek (Uniwersytet Śląski) – Ignacy Jan Paderewski wobec problematyki Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1920

 

11.50 dr hab. Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński) – Działania rządu Ignacego Jana Paderewskiego w zakresie budowy administracji państwowej

 

12.10 dr hab. Grzegorz Majkowski (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni) – W służbie narodowi, czyli o strategiach komunikowania politycznego w wypowiedziach Ignacego Jana Paderewskiego

 

12.30–12.45 Przerwa kawowa. Otwarcie wystawy: „Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) – Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta”.

 

12.45 dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości, Akademia Humanistyczna w Pułtusku) – Mistrzostwo słowa Ignacego Jana Paderewskiego na podstawie tekstów odczytów o Chopinie i Sienkiewiczu

 

13.05 mgr Mateusz Ratyński (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – Kariera pianistyczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle jego pamiętników

 

13.25 dr Ryszard Miazek (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) – Ludowcy wobec polityki rządu Ignacego Jana Paderewskiego

 

13.45 prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski) – Stosunek Ignacego Jana Paderewskiego do wsi i ruchu ludowego w II RP

 

14.05 dr Anna Feliks (Muzeum Narodowe) – Kolekcja łyżeczek wśród amerykańskich pamiątek Ignacego i Heleny Paderewskich

 

14.25 dr hab. Hanna Krajewska (Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie) – Wkład Ignacego Jana Paderewskiego w powstanie Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze

 

14.45 dr Irena Kępa (Muzeum Niepodległości) – Cherchez la femme ! albo dwie strony medalu czyli rzecz o Helenie Paderewskiej

 

15.05 mgr Regina Madej – Janiszek (Muzeum Niepodległości) – Ignacy Jan Paderewski – wirtuoz działań patriotyczno- społecznych. Przemyślenia inspirowane fotografiami ze zjazdu „błękitnych weteranów” w Oak Ridge (New Yersey) w czerwcu 1941 roku

 

16.00 Projekcja fi lmu: ,,Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta” w reż. Wiesława Dąbrowskiego. Film nagrodzony ,,Srebrną Szablą” na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych i wojskowych w Warszawie w 2014 roku.