Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość (II edycja) – konferencja naukowa


Rektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku

prof. dr hab. Adam Koseski

Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

dr Tadeusz Skoczek

Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

dr Janusz Gmitruk

 

 

zapraszają na konferencję naukową

pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

 

 

Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość (II edycja)

(w ramach tematu badawczego POKOLENIA POLSKI NIEPODLEGŁEJ)

Konferencja wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

 

 

17 kwietnia 2018 r. godz. 9.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Warszawa

ul. Skazańców 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konferencji

 

 

godz. 9.00 – powitanie

 

9.15

mgr Małgorzata Ewa Rosen (Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie), Maria Skłodowska-Curie – symbol nieugiętości polskiego ducha w walce o niepodległość ojczyzny

mgr Katarzyna Słojkowska (Archiwum PAN), O tych co kochali i uczyli kochać Ziemię Ojczystą. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1906–1918

dr Maria Korybut-Marciniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kresowa rodzina Łazarowiczów w XIX wieku – obca służba z nadzieją na niepodległą ojczyznę

dr Kinga Fink (Uniwersytet Rzeszowski), Pieśni, które wiodły do wolności – ich dzieje i twórcy

mgr Mateusz Ratyński (MHPRL), Działalność niepodległościowa Stanisława Osieckiego w latach 1905–1918

mgr Michał Janik (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, doktorant Uniwersytet Warszawski), Pomocowa działalność Jadwigi Dziubińskiej i ks. Stanisława Trzeciaka wobec jeńców wojennych w czasie I wojny światowej

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Witold Ścibor-Rylski – działacz polonijny, Naczelnik Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce, legionista

 

11.15-11.30 przerwa kawowa

 

mgr Jan Engelgard (Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej), Stanisław Kozicki – najbliższy współpracownik Romana Dmowskiego

mgr Andrzej Kotecki (Muzeum Niepodległości), Marynarze w Wersalu. Konstanty Biergiel, Wacław Kłoczkowski, Jerzy Zwierkowski – doradcy polskiej delegacji w Wersalu do spraw morskich

dr Sławomir Jakubczak (Kancelaria Sejmu), Książę milicjant. Działalność publiczna Franciszka Radziwiłła (1878–1944) do 1918 r.

mgr Joanna Łuczak (Zamek Królewski), Ludwika Daszkiewicz-Kepisz (1882–1945). Sylwetka kobiety-żołnierza

prof. UwB dr Adam Cz. Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku), mjr Edwin Norbert Wagner (1899–1944) – harcerz, żołnierz, inwalida wojenny

mgr inż. Jerzy Naskręt (Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej), Udział (wybranych) śremskich powstańców w walce o niepodległość Ojczyzny

mgr Małgorzata Surmacz (Muzeum Historii Miasta Lublina, oddział Muzeum Lubelskiego), Wspólny nekrolog. Wychowankowie szkół lubelskich w walkach o niepodległość

 

13.30-14.15 przerwa na lunch

 

mgr Grzegorz Sztal (Prywatne Muzeum Historyczne „Znaki Czasu”), Maria i Paweł Jankowscy. Drogi do niepodległości

dr Mirosława Bednarzak-Libera (MHPRL), Teofil Kurczak na rzecz kształtowania świadomości narodowej i społecznej chłopów

dr hab. Wiesława Tomaszewska (UKSW w Warszawie), Narracja historyczna jako nagromadzenie i uszczegółowienie faktów: Tadeusza Kossaka Wspomnienia wojenne 1918–1920 (Kraków 1925)

mgr Rafał Wróblewski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), Zapomniany epizod w biografii Wojciecha Kossaka

dr Jolanta Załęczny (Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Muzeum Niepodległości), Mieczysław Mroczek (1889–1939) zwykły obrońca niezwykłego miasta

mgr Tadeusz Żebrowski (Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki), Szkice z życia i działalności dra Józefa Psarskiego (1868–1953)

mgr Krzysztof Bąkała (Muzeum Niepodległości), „Gdziekolwiek będziesz płynął, zawsze płyniesz do Polski” Myśl polska Józefa Conrada Korzeniowskiego.

mgr Bartosz Borkowski (Archiwum PAN), Polscy sportowcy i olimpijczycy w walce o niepodległość Polski

dr hab. Edward Malak (Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Uczestnictwo w walce o niepodległość zaczynem drogi do pierwszorzędnych pozycji w wolnej Rzeczypospolitej

 

16.30-17.00

dyskusja i podsumowanie obrad