100 rocznica. uchwalenia Konstytucji marcowej


17 marca 2021 roku o godzinie 12.00 zapraszamy na relację live na YouTube i Facebooku Muzeum z prezentacji monety kolekcjonerskiej Narodowego Banku Polskiego – wyemitowanej z okazji 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej . Wydarzenie poprzedzone zostanie prezentacją tła historycznego przez Jana Engelgarda. W trakcie wydarzenia planowane jest także przekazanie monety do zbiorów Muzeum Niepodległości. W przekazaniu monet udział wezmą ponadto Ewa Waszkiewicz, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie oraz dr Tadeusz Skoczek, Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wydarzenie poprowadzi Michał Rybak.


100 lat temu, 17 marca 1921 r. uchwalono pierwszą nowoczesną ustawę zasadniczą – dokument determinujący funkcjonowanie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalenie Konstytucji stanowiło efekt kilkuletnich działań, dyskusji eksperckich i debat parlamentarnych.


Przyjęcie Konstytucji stanowiło nie tylko wynik kompromisu stronnictw sejmowych, lecz także potwierdzało szacunek względem ideałów demokracji reprezentacyjnej, rządów prawa i wolności jednostki. Ustawa zasadnicza wprowadzała egalitarny ustrój republiki o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów; władzę zwierzchnią przyznawała narodowi, który sprawował ją za pośrednictwem organów odpowiadających monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władzy.


Muzeum Niepodległości jest najważniejszą placówką muzealną w kraju, kultywującą tradycje odradzającej się państwowości polskiej.


Relacja prowadzona będzie z wystawy stałej “Historia Pałacu” w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.