Ogłoszenia


Ogłoszenie nr 546437-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce: Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu
Województwa Mazowieckiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie

                                                                                                                    —————————————————————————————–

 

„Ogłoszenie ZK-3/2017 o składaniu ofert na przedmiot:

Świadczenie usług prawnych w zakresie zamówień publicznych polegających na doradztwie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań wykonywanych w ramach projektu objętego Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

znajduje się w Bazie Konkurencyjności na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju pod nr: 1032945, link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1032945

 

——————————————————

Ogłoszenie ZK-2/2017 o składaniu ofert na przedmiot

„Tablice informacyjne dla beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

formularz ofertowy ZK 2 Tablice informacyjne dla beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


————————————————————-

 

 


Ogłoszenie ZK-1/2017 o składaniu ofert na przedmiot

„Tablice informacyjne dla beneficjenta Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020″

formularz ofertowy ZK 1 Tablice informacyjne dla beneficjenta Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

—————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o składaniu ofert na przedmiot

„Usługi doradcze oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020”

Zawiadomienie o wyborze oferty

ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

formularz ofertowy doradztwo

—————————————————-

Ogłoszenie o składaniu ofert na przedmiot

“Wykonanie wyposażenia magazynu rzeźby, pomieszczenia archiwum zakładowego i pracowni naukowych w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej wraz z montażem, zgodnie z załączonym projektem”

unieważnienie postępowania

zawiadomienie o wyborze oferty

ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert – wyposażenie

opis techniczny

formularz cenowy

formularz ofertowy wyposażenie

archiwum – rysunek tech.

magazyn rzeźby - rys. tech.

 

 

 

 

 

 

——————————————————

Ogłoszenie o składaniu ofert na przedmiot

Wykonanie scenografii i etalażu wystawy obrazów A. Sochaczewskiego w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”

wybór najkorzystniejszej oferty – scenografia

zaproszenie do składania ofert scenografia 1

formularz cenowy scenografia

formularz ofertowy wykonanie scenografii i etalażu

Fabryka Dekoracji_Projekt 1

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy

————————————————————————————————-

Ogłoszenie o składaniu ofert na przedmiot

“Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego ekspozycji A. Sochaczewskiego w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”

wybór oferty – sprzęt oświetleniowy

zaproszenie do składania ofert oświetlenie

formularz ofertowy montaż oświetlenia

formularz cenowy oświetlenie a

bilans mocy

erco-71015-000-en-specs-01

erco-72300-000-en-specs-01

erco-72302-000-en-specs-01

erco-72304-000-en-specs-01

erco-72306-000-en-specs-01

erco-73284-000-en-specs-01

K_cytadela_CYTADELA_FINAŁ_WYDRUK_rzut cytadela- BB1 2004-2006.F Model (1)

opis techniczny ośw. ekspozycyjnego

s16

strona tytułowa bblux

ZESTAWIENIE OPRAW ERCO

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy

 

————————————————————————-

Ogłoszenie o składaniu ofert na przedmiot

“Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby ekspozycji obrazów Aleksandra Sochaczewskiego w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”.

wybór najkorzystniejszej oferty – multimedia

zaproszenie do składania ofert 2015

formularz ofertowy dostawa multimediów

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy

———————————————————————————————–

Ogłoszenie o składaniu ofert na przedmiot

„Materiały reklamowe przeznaczone do promocji projektu modernizacji terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty materiały reklamowe unijne MWP

Skan209

Skan210

———————————————————–

Ogłoszenie o składaniu ofert na

wykonanie projektu pierwszej części nowej ekspozycji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na I piętrze, od Sali Posiedzeń Trybunału do celi Karola Levittoux

ZK-3-2015

zaproszenie do składania ofert

formularz ofertowy projekt ekspozycji

—————————————————

Ogłoszenie o składaniu ofert na

“Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej przy: uporządkowanie i modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości, przy ulicy Dzielnej 24/26 w Warszawie”

skan Zk-22015

ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert – inspektor nadzoru

formularz ofertowy inspektor pawiak.docx

———————————————————————————

Ogłoszenie o składaniu ofert na

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wyposażenia magazynów zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwum zakładowego, pracowni naukowych, centrum informacji turystycznej a także miejsca pracy dla pracowników zabezpieczających zbiory i ekspozycje muzealne

rozstrzygnięcie – wyposażenie magazynów

skan1

skan2

skan3

skan4

formularz ofertowy projekt wyposażenia

————————————————————————————————

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA INSPEKTORA NADZORU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyborze oferty

———————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
przy robotach budowlanych w kompleksie obiektów
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”

ogłoszenie o zaproszeniu – inspektor nadzoru elektryka

IMG_0005

BB ELEKTR

CCTV – SAP

 

———————————————————————————————-

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, instalacji sanitarnych i wentylacji, instalacji elektrycznych oraz nawierzchni drogowych przy robotach budowlanych w kompleksie obiektów

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”

rozstrzygnię ie inspektorzy nadzoru

skan594

ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na inspektorów nadz0002jpg

BB ELEKTR

Brama Bielańska – budowlanka

CCTV – SAP

Drogi

DZIAŁOBITNIA ELKTRYKA

DZIAŁOBITNIA-Elew. Dach

PAWILON XI – wnętrza

X PCW Wnętrza

Materiały reklamowe

ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot (gadżety)

Wybór

skan na str internetową

 
———————————————————————————————————————————–
 
Informujemy, że do ostatecznego terminu składania ofert tj. do 1 kwietnia 2014 r. do godziny 9.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności

img654

 SWScan00803

————————————————————————————————

ogłoszenie0001

                                                                        E0001

 wybor 2 – gadżety

 ———————————————————————————————-

http://bip.muzeum-niepodleglosci.pl/aktualne-zamowienia-publiczne/