Wernisaż wystawy “Polska – tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.”


Muzeum Niepodległości serdecznie zaprasza do zwiedzenia wystawy pod patronatem p. Ewy Tomaszewskiej “Polska – tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.” w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Wernisaż odbędzie się 15 lutego 2013 r. (piątek) o godz. 12.00.

Wystawa: „Polska – Tradycje Parlamentaryzmu do 1791 roku” eksponowana będzie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej dniach 15 lutego – 15 marca 2013 roku.

Wystawa została przygotowana dla Parlamentu Europejskiego i tam została zaprezentowana po raz pierwszy w dniach 22 – 25 stycznia 2009 roku.

Koncepcja i organizacja przygotowania wystawy: Ewa Tomaszewska.

Komisarzem i autorem scenariusza wystawy był Dr Hubert Wajs, Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Kolegium Naukowe stanowili: Prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, Prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, Dr Karol Mazur, Prof. dr hab. Edward Mierzwa, Prof. dr hab. Barbara Otwinowska, Dr Hubert Wajs,

Tłumaczenie tekstu plansz i katalogu wykonał Wojciech Gilewski.

Korektę tekstów plansz i katalogu wykonali: Izabela Rdzanek, Wojciech Gilewski i Hubert Wajs.

Fotografie: Karol Zgliński (AGAD), Małgorzata Jankowska ((Akr), Zbigniew Dubiel (dla BN), XX Cz. MNK, MNW, Jan Mehlich (Zamek w Piotrkowie). 

Projekt i opracowanie graficzne autorstwa Katarzyny Dinwebel i Jacka Koteli.

Opisy pieczęci królewskich: M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1919. 

Wystawa miała na celu pokazanie parlamentarzystom z innych krajów osiągnięć polskiego parlamentaryzmu w aspekcie tych wartości, które dziś są tak istotne dla krajów Unii Europejskiej, a w szczególności:

  • prawa zwyczajowego (UK),
  • neminem  captivabimus … (1430) – gwarantującego, że nikogo nie będzie się więzić, ani pozbawiać majątku bez wyroku sądowego,
  • nihil novi … (1505) – gwarantującego, że bez zgody Parlamentu nie będzie się nakładać żadnych podatków,
  • Konfederacji Warszawskiej (1573), m.in. gwarantującej wolności religijne,
  • Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego Ministerstwa Oświaty,
  • Konstytucji 3 Maja, pierwszej nowoczesnej konstytucji w Europie. 

Wystawa dotychczas była prezentowana: 

– w Parlamencie Europejskim w Brukseli (22 – 25 stycznia 2009),

– w Krakowie w trakcie kongresu PiS (luty 2009),

– w Senacie RP w Warszawie (2009),

– w Gdańsku (2009),

– w Politechnice Warszawskiej (kwiecień 2009),

– w holu przed Salą Kongresową, w PKiN w Warszawie (30 maja 2009), jako impreza towarzysząca koncertowi w hołdzie Janowi Pawłowi II, organizowanemu przez Stowarzyszenie Uniwersyteckie FIDES ET RATIO,

– w Katedrze Św. Jana w Warszawie (czerwiec 2009),

– w Domu Kultury na Wyględowie (Warszawa – Mokotów) w związku z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (maj 2009),

– w Centrum Kultury Polskiej w Wilnie (listopad 2009),

– w Częstochowie w Muzeum Miasta Częstochowy w Ratuszu (19 lipca – 11 października 2010),

– w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w związku z obchodami 30-lecia NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” (październik – listopad 2010),

– w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (17 listopada – 14 grudnia 2010),

– w Kościele pw. MB Anielskiej na Mokotowie (2011),

– w Kościele przy Al. KEN na Ursynowie (2011),

– w Domu Kultury w Opocznie (2011),

– w Resursie i w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu (2011),

– w Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim (2012),

– w Zespole Szkół Zawodowych w Mińsku Mazowieckim (2012),

– w Domu Kultury w Ciechanowie (2012),

– w Kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (2012-2013). 

Wszędzie przyjmowana była dobrze, a jej katalog stanowi ważną pozycję, wspomagającą merytorycznie nauczycieli historii. Katalog otrzymali wszyscy zwiedzający wystawę Parlamentarzyści Europejscy. Senat RP, który wsparł finansowo druk katalogu, kilkaset jego egz. przekazał delegacjom zagranicznym, poszerzając wiedzę o polskim parlamentaryzmie wśród polityków odwiedzających nasz kraj, głównie parlamentarzystów współpracujących z polskim Parlamentem. Zarówno wystawa jak i katalog są trójjęzyczne (ang., franc. i polski). 

Znaczący jest fakt, że w zwiedzaniu wystawy i spotkaniach, towarzyszących wystawie brali udział uczniowie i nauczyciele wielu szkół.