Zapraszamy na wystawę “Podróż do Wierszyny – Sybiracy”


Zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej Podróż do Wierszyny – Sybiracy eksponowanej w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Wystawa przypomina mało znany, polski akcent na Syberii, jakim było, obok znanego powszechnie przymusowego wysyłania „na Sybir” przez władze carskie w okresie zaborów tysięcy polskich patriotow i rewolucjonistów, również dobrowolne osiedlanie się tam Polaków.

Wystawa jest poświęcona wsi Wierszyna założonej w obwodzie irkuckim na Syberii w 1910 r. przez polskich osadników, przybyłych tam w ramach akcji osiedleńczej propagowanej przez ówczesnego premiera Rosji Piotra Stołypina, który realizując swoją reformę agrarną m. in. zachęcał do osiedlania się na olbrzymich, słabo zaludnionych przestrzeniach syberyjskich, obiecując nadania ziemi. Wśród nowych osadników, którzy szukali tam okazji lepszego życia, byli także Polacy, głównie z Zagłębia i Małopolski. Ich potomkowie mieszkają tam do dzisiaj. Chociaż są obywatelami Rosji, to jednak w duszy nadal czują się Polakami, kultywując polski język, tradycję i kulturę. W 2010 r. grupa dziennikarzy, towarzysząca w podróży po Syberii marszałkowi Senatu  Bogdanowi Borusewiczowi, dotarła do Wierszyny. Trójce z nich: Edycie Poźniak, Andrzejowi Gajcemu i Tomaszowi Jędruchówowi zawdzięczamy niniejszą wystawę, ukazującą dzień dzisiejszy społeczności polskiej w Wierszynie, stanowiącej swoistą „małą Polskę”, oddaloną o ponad 6,5 tysiąca kilometrów od Ojczyzny.

Na ekspozycję składają się unikatowe fotografie przedstawiające Wierszynę i okolice, narzędzia i sprzęty gospodarskie, zaaranżowane w ciekawy sposób przy użyciu płodów rolnych i wyrobów charakterystycznych dla omawianego regionu. Urozmaiceniem wystawy są prezentowane na dwóch telewizorach wielkoekranowych dodatkowe materiały z podróży: niepublikowane zdjęcia oraz kilkudziesięciominutowy reportaż filmowy.

Wystawę zorganizowała grupa M-D-M we współpracy z Muzeum Niepodległości, pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Wystawa jest czynna do 18 listopada 2012 r., w godzinach pracy muzeum.

Jerzy Wągrodzki, Filip Żelewski