Optymistyczne wieści z posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego


W dniu 13 listopada 2012 Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 2321/208/12 w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Muzeum Niepodległości w Warszawie pn.: „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura”.