Okupacja hitlerowska


We wrześniu 1939 r. podczas agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę, lotnictwo agresora w trakcie bombardowań Warszawy zniszczyło również większość budynków dawnych koszar Aleksandrowskich na terenie Cytadeli, która miała być jednym z głównych punktów polskiego oporu. W latach okupacji hitlerowskiej w Cytadeli stacjonowały oddziały Wehrmachtu oraz SS. Czasami przetrzymywano tu Polaków ujętych podczas łapanek ulicznych, miały też miejsce sporadyczne egzekucje, np. w czasie powstania warszawskiego. Cytadela była przez całą okupację silnym punktem oparcia wojsk hitlerowskich na terenie stolicy, zwłaszcza w czasie powstania warszawskiego w 1944 r., odcinając skutecznie powstańców Żoliborza od oddziałów walczących na Starym Mieście. Ataki powstańców na Cytadelę zakończyły się klęską, okupioną ciężkimi stratami.

Jerzy Wągrodzki

DALSZY SPIS TREŚCI: