LUDWIK BALCER


(1841– po 1910)

konspirator, powstaniec styczniowy, sybirak

Student Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie od 1860. Zaangażowany w działalność konspiracyjną, uczestnik manifestacji patriotycznych. Aresztowany 25 II 1861 za kolportaż odezw wzywających do udziału w manifestacji w rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską z czasów powstania listopadowego; został zatrzymany w momencie rozklejania plakatów na ul. Elektoralnej. Uwięziony w X Pawilonie, 8 VI t.r. skazany na 5 lat katorgi i wysłany do rot aresztanckich w Kronsztadzie. Po ułaskawieniu w listopadzie 1862  powrócił do Warszawy. W czasie powstania styczniowego działał w Warszawskiej Organizacji Miejskiej; był czynny w Żandarmerii Narodowej. Ponownie aresztowany w 1864 i osadzony w Cytadeli, skazany na 20 lat katorgi syberyjskiej. Przebywał w Ufie. Powrócił do Warszawy w 1885.

 

Muzeum X Pawilonu – kartoteka więźniów Cytadeli.