ks. JÓZEF BITKOWSKI


Zakonnik z klasztoru oo. Reformatów w Stopnicy w Kieleckiem. Zaangażowany w ruch patriotyczny przed wybuchem powstania styczniowego. Aresztowany w październiku 1861 za „podburzające” kazania i osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Skazany na początku 1862 na zesłanie do gub. wiackiej w europejskiej części Rosji. Ułaskawiony  w sierpniu 1862, powrócił do kraju. W czasie powstania styczniowego podejrzewany o sprzyjanie powstańcom, pozostawał pod nadzorem policji.

 

Muzeum X Pawilonu – kartoteka więźniów Cytadeli.