JÓZEF PIEKARSKI


(ok. 1823 – ok. 1881 ?)

Lekarz, właściciel dóbr Leszno-Wola. Aresztowany nocą 15/16 X 1861 w katedrze św. Jana w Warszawie  podczas brutalnego wkroczenia oddziałów rosyjskich do katedry oraz kościoła św. Anny, w których odbywały się nabożeństwa patriotyczne związane z rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki. Uwięziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, następnie skazany na katorgę syberyjską, którą odbywał w Usolu pod Irkuckiem. Później, przebywając w charakterze zesłańca w Irkucku, praktykował tam jako lekarz. Po powrocie z Syberii zamieszkał w Warszawie.

 

Muzeum X Pawilonu – kartoteka więźniów Cytadeli.