Dni Niepełnosprawnych w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 3 XII – 9 XII 2012


MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ

godz. 9.00–16.00

Telefoniczny zapis grup.

Parter Muzeum dostępny dla wszystkich.

I piętro niedostępne dla osób niesprawnych ruchowo.

Zwiedzanie indywidualne lub grupowe po dokonaniu rezerwacji.

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa

tel. 22 839 12 68 (centrala)

 Program:

Program Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów 2012